Privacybeleid.

Laatst bijgewerkt: 29 juni 2022

Linkbaas.nl, gevestigd aan Regulusweg 11 2516 AC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Linkbaas.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het leveren en verbeteren van de dienstverlening en website.

Door de website https://linkbaas.nl, of door Linkbaas.nl geboden dienstverlening, waaronder linkbuilding uitbesteden, te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid en de algemene voorwaarden. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden van Linkbaas.nl zijn te allen tijde terug te vinden via deze link: https://linkbaas.nl/algemene-voorwaarden/.

Contactgegevens:
https://linkbaas.nl
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Persoonsgegevens die Linkbaas.nl verwerkt

Linkbaas.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website, diensten en/of omdat u deze zelf aan Linkbaas.nl verstrekt. Tijdens het gebruik van de website of dienstverlening kan Linkbaas.nl u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;
 • KvK-, BTW-nummer en overige bedrijfsgegevens.

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u de website bezoekt (“Loggegevens”). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”)-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van de website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht en andere statistieken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Linkbaas.nl verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Linkbaas.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Linkbaas.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Linkbaas.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@linkbaas.nl, dan verwijdert Linkbaas.nl deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Linkbaas.nl persoonsgegevens verwerkt

Linkbaas.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Linkbaas.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • – Linkbaas.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee Linkbaas.nl producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Linkbaas.nl verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die Linkbaas.nl nodig heeft voor de belastingaangifte of facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Linkbaas.nl kan mogelijk op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linkbaas.nl) tussen zit.

Hoe lang Linkbaas.nl persoonsgegevens bewaart

Linkbaas.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linkbaas.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, sluit Linkbaas.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linkbaas.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Linkbaas.nl gebruiken

Linkbaas.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Linkbaas.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Linkbaas.nl cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Linkbaas.nl op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Linkbaas.nl u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linkbaas.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Linkbaas.nl van u ter beschikking heeft in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@linkbaas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Linkbaas.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Linkbaas.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Linkbaas.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Linkbaas.nl persoonsgegevens beveiligt

Linkbaas.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@linkbaas.nl. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel Linkbaas.nl ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan Linkbaas.nl de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar andere sites die niet door Linkbaas.nl worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Linkbaas.nl raadt u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze website en/of dienstverlening richt zich niet tot iemand onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind Linkbaas.nl persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact op. Als Linkbaas.nl ontdekt dat een persoon onder de 18 jaar Linkbaas.nl persoonlijke informatie heeft verstrekt, zal Linkbaas.nl dergelijke informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk of bij een dagvaarding vereist is.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Linkbaas.nl zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Trustpilot